Znaleziono 3 artykuły

Hubert Mącik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cmentarz przy ul. Walecznych w Lublinie – dokument różnorodności kulturowej Lublina Hubert Mącik s. 273-276
Ochrona zabytków w Lublinie – historia i teraźniejszość Hubert Mącik s. 327-348
Kościół i cmentarz pw. św. Elżbiety w Niezdowie – słów kilka o potrzebie rzetelności badań historycznych Hubert Mącik s. 328-333