Znaleziono 2 artykuły

Józef Lubiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Najważniejsze zasady i cele polityki PZPR w dziedzinie komunikowania w latach 1948-1971 Józef Lubiński s. 119-140
">>Przegląd Propagandowy<< - teoretyczno-propagandowe pismo konspiracyjne", Józef Lubiński, Grzegorz Mazur, "Zeszyty Prasoznawcze" nr 2 (1986) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Józef Lubiński (aut. dzieła rec.) Grzegorz Mazur (aut. dzieła rec.) s. 263