Znaleziono 5 artykułów

Regina Lubas-Bartoszyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowsze problemy teoretyczne pisania o sobie. Przykład wypowiedzi autobiograficznych pisarzy polskich ostatnich dziesięcioleci : uwagi wstępne Regina Lubas-Bartoszyńska s. 5-18
"Wariacje na temat pewnego paktu : o autobiografii", Philippe Lejeune, pod red. Reginy Lubas-Bartoszyńskiej, Kraków 2001 : [recenzja] Paweł Rodak Philippe Lejeune (aut. dzieła rec.) Regina Lubas-Bartoszyńska (aut. dzieła rec.) s. 245-252
Wszystko o teorii historii dziennika osobistego we Francji Regina Lubas-Bartoszyńska Agnieszka Karpowicz (aut. dzieła rec.) Philippe Lejeune (aut. dzieła rec.) Magda Rodak (aut. dzieła rec.) Paweł Rodak (aut. dzieła rec.) s. 265-269
"Pisanie autobiograficzne w kontekstach europejskich", Regina Lubas-Bartoszyńska, Katowice 2003 : [recenzja] Paweł Rodak Regina Lubas-Bartoszyńska (aut. dzieła rec.) s. 278-283
"Między autobiografią a powieścią", Regina Lubas-Bartoszyńska, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 (1987) : [recenzja] Alicja Szałagan Regina Lubas-Bartoszyńska (aut. dzieła rec.) s. 291