Znaleziono 3 artykuły

Julia Liszkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polska, Unia Europejska i kryzys : czy Polacy winią Europę? Julia Liszkowska s. 95-114
    Zacytuj
  • Udostępnij
Determinanty poparcia społecznego dla polskiego członkostwa w Unii Europejskiej i wprowadzenia w Polsce euro a znaczenie kampanii informacyjnej dotyczącej wspólnej waluty Julia Liszkowska s. 251-271
Opinia wyborców o integracji Polski z Unią Europejską a preferencje i aktywność wyborcza Julia Liszkowska s. 269-286