Znaleziono 6 artykułów

Anton Lisnik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Values development in teaching process Katarína Greňová Anton Lisnik s. 13-19
Prínos mimoškolských športových aktivít v prevencii drogovej závislosti stredoškolskej mládeže Anton Lisnik s. 110-116
Recenzja książki Jaroslava Barta "Vybrané kapitoly z transakčnej analýzy", Wyd. Tlačiareň Kubík, Námestovo 2013 Anton Lisnik Jaroslav Bart (aut. dzieła rec.) s. 169-170
Recenzja książki Ivety Franzenovej "Sociológia výchovy", Wyd. Verbum, Ružomberok 2014 Anton Lisnik Iveta Franzenova (aut. dzieła rec.) s. 171-172
Deviaty Rocnik Medzinarodnej Vedeckej Konferencie Posolstvo Jana Pavla II Poprad, 21-22 IV 2016 r. Marian Ambrozy Anton Lisnik s. 203-204
Rešpektovanie ľudskej dôstojnosti ako predpoklad pokoja a mieru Katarína Greňová Anton Lisnik s. 297-305