Znaleziono 2 artykuły

Piotr Lis

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Danuta Dąbrowska Elżbieta Hurnikowa Ewa Jaskułowa Janusz Kordos Piotr Lis Bronisława Palus Eligiusz Przechodzki Marek Pytasz Aleksander Wirpsza Bogusław Wróblewski Joanna Zawadzka s. 181-240
"O języku filmu i ekspresji filmowej", Piotr Lis, "Litteraria" X Wrocław 1978 : [recenzja] Małgorzata Szejna Piotr Lis (aut. dzieła rec.) s. 197