Znaleziono 7 artykułów

Christian Lis

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Socio-economic benefits of the improvement of transport accessibility to the port of Szczecin Dariusz Bernacki Christian Lis s. 55-71
Teoretyczne aspekty wyceny marki korporacyjnej Józef Hozer Christian Lis s. 63-71
Wartość dodana przemysłu morskiego Polski Józef Hozer Christian Lis Aniela Litke Dominik Rozkrut s. 69-78
Gross value added in services ‒ a case study of the sea port in Szczecin Dariusz Bernacki Christian Lis s. 73-85
Wykorzystanie reszt modeli trendu w ocenie skutków kryzysu gospodarczego Christian Lis s. 79-101
Punktowa i przedziałowa predykcja przewozów pasażerów w żegludze promowej na Bałtyku w latach 2008-2010 Christian Lis s. 169-171
Wykorzystanie metod taksonomicznych w ocenie atrakcyjności mieszkaniowej osiedli Szczecina Christian Lis Monika Woźniak s. 331-345