Znaleziono 4 artykuły

Filip Lipiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ku „krytycznej autonomii” dzieła sztuki Filip Lipiński s. 125-130
Towards the ‘critical autonomy’ of art Filip Lipiński s. 158
"Hopper wirtualny : obrazy w pamiętającym spojrzeniu", Filip Lipiński, Toruń 2013 : [recenzja] Ewa Wylężek Filip Lipiński (aut. dzieła rec.) s. 167-169
The Persistence of the American Myth: (Re)visions in Art and Visual Culture Filip Lipiński s. 321-330