Znaleziono 3 artykuły

Krzysztof Linowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Możliwości rozwoju człowieka w warunkach izolacji penitencjarnej poprzez utrzymywanie kontaktów zewnętrznych Krzysztof Linowski s. 125-143
Oblicza współczesnej opieki postpenitencjarnej Krzysztof Linowski s. 153-172
Więzienie a skazani młodociani Krzysztof Linowski s. 215-230