Znaleziono 54 artykuły

Zygmunt Lietz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Józef Naronowicz-Naroński : kartograf Prus Książęcych (ok. 1616-1678) Zygmunt Lietz s. 19-33
Stan i potrzeby badań nad dziejami ruchu robotniczego w Prusach Wschodnich Zygmunt Lietz s. 53-72
"Die katholische Arbeiterbewegung in den Bistümern Ermland, Kulm und Danzig", Werner Thimm, "Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermland" Bd. 40, 1980 : [recenzja] Zygmunt Lietz Werner Thimm (aut. dzieła rec.) s. 81-82
Franciszek Jujka - nauczyciel, działacz i poeta Zygmunt Lietz s. 91-100
Na marginesie pracy Zygmunta Lietza: Plebiscyt na Powiślu w r. 1920 Tadeusz Grygier Zygmunt Lietz (aut. dzieła rec.) s. 93-98
Przyczynek do pobytu powstańców 1863 r. na Warmii Zygmunt Lietz s. 97-101
Karol Małłek w latach 1920-1939 Zygmunt Lietz s. 115-131
Stan zachowania akt do dziejów kultury województwa olsztyńskiego Zygmunt Lietz s. 125-137
"Polska a polske problemy w literarnym dzěle Měrcina Nowaka-Njechorńskeho mjez swétowymaj wójnomaj", Jurij Młynk, "Jahresschrift des Instituts für Volksforschung", Bautzen 1964, Reihe A nr 11/2 : [recenzja] Zygmunt Lietz Jurij Młynk (aut. dzieła rec.) s. 129-131
"Szkoły polskie na Warmii 1929-1939. Przegląd wspomnień", oprac. Roman Marchwiński, Olsztyn 1970 : [recenzja] Zygmunt Lietz Roman Marchwiński (aut. dzieła rec.) s. 147-148
"Der Grosse Kurfürst. Ein Mann, der Preussen schuf. Biographie", Barbara Beuys, Hamburg 1979 : [recenzja] Zygmunt Lietz Barbara Beuys (aut. dzieła rec.) s. 150-153
W odpowiedzi Bohdanowi Koziełło-Poklewskiemu Zygmunt Lietz Bohdan Koziełło-Poklewski (aut. dzieła rec.) s. 151-172
Z problematyki stosunków gospodarczych Prus Wschodnich Zygmunt Lietz Wojciech Wrzesiński s. 170-171
"Zur Geschichte der sozialdemokratischen Presse in Ostpreussen 1914-1922. Festschrift für Wilhelm Matull zum achtzigsten Geburstag am 28 Mai 1983", G. Hagelweide, Darmstadt 1983 : [recenzja] Zygmunt Lietz G. Hagelweide (aut. dzieła rec.) s. 187-189
"Obóz koncentracyjny Stutthof", Krzysztof Dunin-Wąsowicz, Gdynia 1966 : [recenzja] Zygmunt Lietz Krzysztof Dunin-Wąsowicz (aut. dzieła rec.) s. 196-198
Ostdeutscher Heimatsdienst : materiały do antypolskiej działalności z lat 1927-1933 Zygmunt Lietz s. 198-206
"Walka, męczeństwo, cmentarze. Przewodnik po miejscach pamięci narodowej Warmii i Mazur", Zofia Dudzińska, Olsztyn 1973 : [recenzja] Zygmunt Lietz Zofia Dudzińska (aut. dzieła rec.) s. 230-233
"Przy Pegazie za forysia...!", Tadeusz Stępowski, [w:] "Czas przeszły nie zmarnowany 1945-1970. Wspomnienia działaczy kulturalnych", Kraków 1973 : [recenzja] Zygmunt Lietz Tadeusz Stępowski (aut. dzieła rec.) s. 233-234
"Antoni Osuchowski 1849-1928. Zarys biograficzny", Eugeniusz Tryniszewski, [Olsztyn] 1985 : [recenzja] Zygmunt Lietz Eugeniusz Tryniszewski (aut. dzieła rec.) s. 254-256
"Die Münz- und Währungspolitik des Deutschen Ordens in Preussen, ihre historischen Probleme und seltenen Gepräge", Emil Waschinski, [b. m.] 1952 : [recenzja] Zygmunt Lietz Emil Waschinski (aut. dzieła rec.) s. 258-262
"La Prusse-Orientale en 1944-1945, et après", Raymond Pappens, Bruxelles 1980 : [recenzja] Zygmunt Lietz Raymond Pappens (aut. dzieła rec.) s. 259-263
"Oblicze religijno-narodowe Warmii i Mazur, ziem etnicznie polskich, na podłożu pruskim", Jędrzej Giertych, Rzym 1957 : [recenzja] Zygmunt Lietz Jędrzej Giertych (aut. dzieła rec.) s. 267-270
Niektóre problemy organizacji życia kulturalnego na Warmii i Mazurach w latach 1945-1946 Zygmunt Lietz s. 289-308
XV-lecie Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku Zygmunt Lietz s. 298-306
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Opowiadania z Pogranicza", Teofil Ruczyński, Łódź 1973 : [recenzja] Zygmunt Lietz Teofil Ruczyński (aut. dzieła rec.) s. 301-302
Z kronik Katolickiego Towarzystwa Robotniczego w Olsztynie w latach 1900-1920 Zygmunt Lietz s. 359-370
"Niemiecka działalność wywiadowcza na Pomorzu 1920-1933", Henryk Kopczyk, Gdańsk 1970 : [recenzja] Zygmunt Lietz Henryk Kopczyk (aut. dzieła rec.) s. 367-369
"Ostdeutschlands Arbeiterbewegung, Abriss ihrer Geschichte, Leistung und Opfer", Wilhelm Matull, Würzburg 1973 : [recenzja] Zygmunt Lietz Wilhelm Matull (aut. dzieła rec.) s. 370-372
"Rodowód i system propagandy niemieckiej na Warmii i Mazurach w okresie Republiki Weimarskiej", Janusz Sobczak, "Przegląd Zachodni" 1972, nr 2 : [recenzja] Zygmunt Lietz Janusz Sobczak (aut. dzieła rec.) s. 373-374
Uroczystości 220 rocznicy urodzin J. G. Herdera w Morągu i Olsztynie w dniach 26-27 IX 1964 Zygmunt Lietz s. 405-406
"Mój Sokoł. Wubèrk basnjow a prozy", Jan Skala, zestajał a prědsłowo napisał dr Jan Cyž, Budyšin 1962 : [recenzja] Zygmunt Lietz Jan Cyž (aut. dzieła rec.) Jan Skala (aut. dzieła rec.) s. 419-421
"Grunwald 1410-1960", Stefan M. Kuczyński, Władysław Ogrodziński, Olsztyn 1959 : [recenzja] ; "Grunwald", Stefan M. Kuczyński, Krystyna Sroczyńska, Warszawa 1960 : [recenzja] ; "Problemy Grunwaldu", Stefan M. Kuczyński, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego", Seria I, "Nauki Humanistyczno-Społeczne", z. 15 Historia, Łódź 1960 : [recenzja] Zygmunt Lietz Stefan M. Kuczyński (aut. dzieła rec.) Władysław Ogrodziński (aut. dzieła rec.) Krystyna Sroczyńska (aut. dzieła rec.) s. 422-423
"Grunwald. 550 lat chwały", Jan St. Kopczewski, Mateusz Siuchniński, Warszawa 1960 : [recenzja] Zygmunt Lietz Jan St. Kopczewski (aut. dzieła rec.) Mateusz Siuchniński (aut. dzieła rec.) s. 423-424
"Preussenland, Werden und Aufgabe in Sieben Jahrhunderten", Walter Hubatsch, Hamburg 1950 : [recenzja] Zygmunt Lietz Walter Hubatsch (aut. dzieła rec.) s. 426-429
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Spółdzielczość polska na ziemiach zachodnich i północnych 1918-1939", Kazimierz Pietrzak-Pawłowski, Warszawa 1967 : [recenzja] Zygmunt Lietz Kazimierz Pietrzak-Pawłowski (aut. dzieła rec.) s. 436-439
"Rocznik statystyczny kultury 1945-1967", Warszawa 1969 : [recenzja] Zygmunt Lietz s. 457-459
Wystawa pt. "100 lat bibliotek polskich na Warmii i Mazurach" Zygmunt Lietz s. 463-464
"Beiträge und Quellen zum Landwirtschaftlichen Schulwesens in der Prowinz Ostpreussen", Gottfried Richter, Osnabrück 1979 : [recenzja] Zygmunt Lietz Gottfried Richter (aut. dzieła rec.) s. 471-472
Władysław Adamczyk (21 VI 1909 - 11 XI 1983) Zygmunt Lietz s. 480-482
"Pamięć notuje i utrwala. Wspomnienia", Fryderyk Leyk, oprac. Tadeusz Kisielewski, wstępem opatrzył Władysław Chojnacki, Warszawa 1969 : [recenzja] Zygmunt Lietz Władysław Chojnacki (aut. dzieła rec.) Tadeusz Kisielewski (aut. dzieła rec.) Fryderyk Mirosław Leyk (aut. dzieła rec.) s. 481-482
"Szkolnictwo polskie na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1919-1939", Bohdan Koziełło-Poklewski, Wojciech Wrzesiński, Olsztyn 1980 : [recenzja] Zygmunt Lietz Bohdan Koziełło-Poklewski (aut. dzieła rec.) Wojciech Wrzesiński (aut. dzieła rec.) s. 482-486
"Wyroki", Jan Boenigk, Warszawa 1970 : [recenzja] Zygmunt Lietz Jan Boenigk (aut. dzieła rec.) s. 482-484
"Bitwa pod Prostkami (8 X 1656)", Wiesław Majewski, Warszawa 1956, "Studia i Materiały do Historii Sztuki Wojennej" T. II, 1956 : [recenzja] Zygmunt Lietz Wiesław Majewski (aut. dzieła rec.) s. 504-505
"Kronika szkoły polskiej w Worytach na Warmii 1930-1939", wstęp i oprac. Tadeusz Filipkowski, Zygmunt Lietz, Olsztyn 1979 : [recenzja] Leonard Smołka Tadeusz Filipkowski (aut. dzieła rec.) Zygmunt Lietz (aut. dzieła rec.) s. 508-512
Obozy jenieckie w Prusach Wschodnich : (na marginesie książki Zygmunta Lietza) Bohdan Koziełło-Poklewski Zygmunt Lietz (aut. dzieła rec.) s. 517-536
"Hugo Haase Demokrat und Revolutionär. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Arthur Mandel", Kenneth R. Calkins, Berlin 1976 : [recenzja] Zygmunt Lietz Kenneth R. Calkins (aut. dzieła rec.) Arthur Mandel (aut. dzieła rec.) s. 519-522
"Sprawy łotewskie w bałtyckiej polityce Niemiec w latach 1914-1919", Leon Kiewisz, Poznań 1970 : [recenzja] Zygmunt Lietz Leon Kiewisz (aut. dzieła rec.) s. 530-531
"Prawo i pięść", Władysław Gębik, Łódź 1971 : [recenzja] Zygmunt Lietz Władysław Gębik (aut. dzieła rec.) s. 536
"Z działalności kulturalnej ZPwN na Powiślu, Warmii, Pograniczu i Kaszubach", Zygmunt Lietz, [w:] "Pięćdziesięciolecie Związku Polaków w Niemczech (materiały z sesji naukowej)", Opole 1974 : [recenzja] Tadeusz Swat Zygmunt Lietz (aut. dzieła rec.) s. 545-547
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Pamiętniki (1919-1928)", Bolesław Limanowski, oprac. Janusz Durko, Warszawa 1973 : [recenzja] Zygmunt Lietz Janusz Durko (aut. dzieła rec.) Bolesław Limanowski (aut. dzieła rec.) s. 549-551
Z dziejów gazety "Mazur" (1928-1939) Zygmunt Lietz s. 597-615
"Wspomnienia z Prus Wschodnich (1908-1920)", Kazimierz Jaroszyk, oprac. i wyd. Władysław Chojnacki, Olsztyn 1970 : [recenzja] Zygmunt Lietz Władysław Chojnacki (aut. dzieła rec.) Kazimierz Jaroszyk (aut. dzieła rec.) s. 616-617
Zjazdy plebiscytowe w Olsztynie, Kwidzynie i Łodzi Zygmunt Lietz s. 634-637
"Była nas gromadka spora", Władysława Knosała, Olsztyn 1972 : [recenzja] Zygmunt Lietz Władysława Knosała (aut. dzieła rec.) s. 706-708