Znaleziono 2 artykuły

D. S. Lichaczew

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
">>Wykonawczy<< czas liryki ludowej", D. S. Lichaczew, "Literatura Ludowa" nr 2 (1972) : [recenzja] Elżbieta Jaworska D. S. Lichaczew (aut. dzieła rec.) s. 106
"Russkije letopisy i ich kulturno-istoriczeskoje znaczenije", D. S. Lichaczew, Moskwa, Leningrad : [recenzja] Henryk Łowmiański D. S. Lichaczew (aut. dzieła rec.) s. 279-288