Znaleziono 3 artykuły

Fryderyk Mirosław Leyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Masurische Volks-Zeitung" - organ Mazurskiego Związku Ludowego : (fragment wspomnień) Fryderyk Mirosław Leyk s. 379-383
"Mazurski Związek Ludowy. Drugi etap polskiego ruchu ludowego na Mazurach", Fryderyk Mirosław Leyk, Warszawa 1968 : [recenzja] ; "Kartki z pamiętnika", Michał Lengowski, "Życie i Myśl" 1969, nr 5/179 : [recenzja] Jan Chłosta Michał Lengowski (aut. dzieła rec.) Fryderyk Mirosław Leyk (aut. dzieła rec.) s. 449-451
"Pamięć notuje i utrwala. Wspomnienia", Fryderyk Leyk, oprac. Tadeusz Kisielewski, wstępem opatrzył Władysław Chojnacki, Warszawa 1969 : [recenzja] Zygmunt Lietz Władysław Chojnacki (aut. dzieła rec.) Tadeusz Kisielewski (aut. dzieła rec.) Fryderyk Mirosław Leyk (aut. dzieła rec.) s. 481-482