Znaleziono 3 artykuły

Jurij I. Lewin

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Liryka w świetle komunikacji Jurij I. Lewin Jerzy Faryno (tłum.) s. 279-296
Struktura rosyjskiej metafory Jurij I. Lewin Stanisław Balbus (tłum.) s. 295-302
O semantyce współrzędnych grup wyrazowych w tekstach poetyckich Jurij I. Lewin Stanisław Balbus (tłum.) s. 303-308