Znaleziono 2 artykuły

Hanna Lewicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Restytucja Zamku Królewskiego w Warszawie : kronika wydarzeń Hanna Lewicka s. 144-155
"Ewangeliczny wątek Łazarza w rosyjskiej i polskiej pieśni ludowej", Hanna Lewicka, "Zeszyty Naukowe UJ" DCLXVIII. Prace Historycznoliterackie z.49 : [recenzja] Maria Prussak Hanna Lewicka (aut. dzieła rec.) s. 223