Znaleziono 5 artykułów

Justyna Lewandowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Altmanʼs Model as an Instrument for the Evaluation of the Financial Situation of the Alma Market S.A. Beata Jakubczyk Justyna Lewandowska s. 21-34
Fast Loans – Method of Raising Liqyudity or Reason Rising Debt Beata Jakubczyk Justyna Lewandowska s. 53-64
Kategorie percepcyjne w twórczości Joanny Ślósarskiej Justyna Lewandowska s. 61-78
Teorie struktury kapitału w literaturze światowej Beata Jakubczyk Justyna Lewandowska s. 65-81
Potencjał social mediów w komunikacji z młodym segmentem odbiorców Filip Januszewski Justyna Lewandowska Agata Olszyńska s. 527-538