Znaleziono 2 artykuły

Dorota Leszczyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Co głosi relatywizm poznawczy? : rekonstrukcja konstytutywnych twierdzeń relatywizmu Dorota Leszczyńska s. 99-110
Czy Parmenides był ewentystą? Leon Koj Dorota Leszczyńska s. 131-138