Znaleziono 1 artykuł

Wiktor Lemiesz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Praca przymusowa jeńców wojennych w latach II wojny światowej", Wiktor Lemiesz, Zielona Góra 1969 : [recenzja] Bohdan Koziełło-Poklewski Wiktor Lemiesz (aut. dzieła rec.) s. 369-374