Znaleziono 3 artykuły

Jean Leclercq

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Miłość nauki a pragnienie Boga", Jean Leclercq, przeł. M. Borkowska, Tyniec-Kraków 1997 : [recenzja] Stanisław Kobielus M. Borkowska (aut. dzieła rec.) Jean Leclercq (aut. dzieła rec.) s. 234-235
"Miłość nauki a pragnienie Boga", Jean Leclercq, przekł. Małgorzata Borkowska, Kraków-Tynic 1997 : [recenzja] Marek Derwich Jean Leclercq (aut. dzieła rec.) s. 235-236
"Dom Jean Leclercq tra storia e profezia del monachesimo : una svolta epocale", Gregorio Penco, con bibliografia degli scritti di Jean Leclercq, a cura di Valerio Cattana, Cesena 2003 : [recenzja] Janusz Królikowski Valerio Cattana (aut. dzieła rec.) Jean Leclercq (aut. dzieła rec.) Gregorio Penco (aut. dzieła rec.) s. 410-411