Znaleziono 4 artykuły

Karolina Lebek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Niematerialne przedmioty w ukrytych wnętrzach: Sir Thomasa Browna "Musaeum Clausum" a wczesnonowożytna konwencja muzealnego katalogowania Karolina Lebek s. 10-23
Osobliwości natury a metoda: filozofia naturalna wobec wyjątku siedemnastowiecznej Anglii Karolina Lebek s. 49-60
Kolekcjonowanie osobliwości, osobliwości kolekcjonowania Karolina Lebek Marjorie Swann (aut. dzieła rec.) s. 145-154
Przestrzenny renesans Karolina Lebek Bernhard Klein (aut. dzieła rec.) s. 169-175