Znaleziono 3 artykuły

Krystyna Laszczyńska-Fankanowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Trzy odsłony antropologicznej myśli C.K. Norwida Krystyna Laszczyńska-Fankanowska s. 169-176
Hieroglifem zapisane – Cyprian Norwid : ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa 27–28 października 2011 r. Krystyna Laszczyńska-Fankanowska s. 211-214
"Kto wierzy, nigdy nie jest sam", Roman Słupek, Kraków 2012 : [recenzja] Krystyna Laszczyńska-Fankanowska Roman Słupek (aut. dzieła rec.) s. 253-256