Znaleziono 11 artykułów

Władysław Kwiatkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Pierwotna gotycka fasada Katedry warszawskiej", Władysław Kwiatkowski, "Stolica", R. III, nr 20 Władysław Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 141
Wskazówki do historii pojęcia wyobraźni Jean Starobinski Władysław Kwiatkowski (tłum.) s. 217-232
Struktura mitów Claude Lévi-Strauss Władysław Kwiatkowski (tłum.) s. 243-266
Analiza morfologiczna bajki rosyjskiej Claude Lévi-Strauss Władysław Kwiatkowski (tłum.) s. 267-284
Socjologia literatury : kilka etapów historycznych Jacques Leenhardt Władysław Kwiatkowski (tłum.) s. 271-290
Retoryka i ideologia w "Tajemnicach Paryża" Eugeniusza Sue Umberto Eco Władysław Kwiatkowski (tłum.) s. 275-296
Kombinacje syntaktyczne między funkcjami a sekwencjami narracyjnymi Claude Bremond Władysław Kwiatkowski (tłum.) s. 285-291
Socjologia literatury : stan obecny i zagadnienia metodologiczne Lucien Goldmann Władysław Kwiatkowski (tłum.) s. 291-317
"Koty" Charles'a Baudelaire'a : próba egzegezy Léon Cellier Władysław Kwiatkowski (tłum.) s. 293-302
Styl autobiografii Jean Starobinski Władysław Kwiatkowski (tłum.) s. 307-316
"Kwestja prymasostwa polskiego pod koniec XVIII wieku", ks. Władysław Kwiatkowski, Warszawa 1935 : [recenzja] Kamil Kantak Władysław Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 473-474