Znaleziono 5 artykułów

Krystyna Kwaśniewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane kwestie z zakresu polityki rodzinnej Krystyna Kwaśniewska s. 33-46
Efekty badań jakości kształcenia, dalszej edukacji i pracy zawodowej absolwentów z 2006 roku Wydziału Administracji Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy Krystyna Kwaśniewska s. 119-127
Funkcje szkoły wyższej w społeczności lokalnej Krystyna Kwaśniewska s. 267-274
Seminarium szkoleniowe "Datowanie średniowiecznych zabytków kultury materialnej" Krystyna Kwaśniewska s. 298
Sesja archeologiczna pt. "Problematyka archeologiczna w interdyscyplinarnych badaniach PP Pracownie Konserwacji Zabytków" Krystyna Kwaśniewska s. 304-305