Znaleziono 5 artykułów

Marian Kurdziałek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Udział niektórych trzynastowiecznych lekarzy i przyrodników w recepcji filozoficznych pism Awicenny i Awerroesa Marian Kurdziałek s. 5-19
O niektórych przejawach racjonalizmu w myśli filozoficzno-teologicznej XII wieku Marian Kurdziałek s. 49-71
Aleksander Birkenmajer - "historyk filozofii średniowiecznej" Marian Kurdziałek s. 71-78
Udział ks. Konstantego Michalskiego i Aleksandra Birkenmajera w odkrywaniu filozofii średniowiecznej Marian Kurdziałek s. 83-105
Aleksander Birkenmajer 1890-1967 Jerzy Dobrzycki Marian Kurdziałek Barbara Olszewska s. 107-119