Znaleziono 2 artykuły

Stanisław Kuprjaniuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Charakterystyka pisanych źródeł do badań nad małą architekturą sakralną Warmii Stanisław Kuprjaniuk s. 89-102
Ludowa rzeźba drewniana w wyposażeniu warmińskich kapliczek i krzyży dawniej i dziś Stanisław Kuprjaniuk s. 183-202