Znaleziono 78 artykułów

Janusz Kumala

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Bogusław Kochaniewicz Janusz Kumala Danuta Mastalska s. 5-6
Od Redakcji Janusz Kumala s. 6-7
Maryja w życiu Kościoła Janusz Kumala s. 7-8
Święta Rodzina : dar i inspiracja Janusz Kumala s. 7-8
Maryja w Świętej Rodzinie Janusz Kumala s. 7-8
Maryja w ikonach Janusz Kumala s. 7-8
Maryja w antropologii teologicznej Janusz Kumala s. 7-8
Służebnica Bożej caritas Janusz Kumala s. 7-8
Obecność Maryi w misterium Eucharystii Janusz Kumala s. 7-8
Maryja w duszpasterstwie Janusz Kumala s. 7-8
Imitatio Mariae Janusz Kumala s. 7-8
Niepokalane poczęcie : dar i zadanie Janusz Kumala s. 7-8
Maryja ikoną człowieka przyjmującego Janusz Kumala s. 7-8
Od Redakcji Janusz Kumala s. 7-8
Od Redakcji Janusz Kumala s. 7-8
Od Redakcji Janusz Kumala s. 7-8
Obecność Maryi w chrześcijańskiej duchowości Janusz Kumala s. 7-8
Od Redakcji Janusz Kumala s. 7-8
Od Redakcji Janusz Kumala s. 7-8
Od Redakcji Janusz Kumala s. 7-8
Od Redakcji Janusz Kumala s. 7-8
Od Redakcji Janusz Kumala s. 7-8
Duchowość maryjna Janusz Kumala s. 7-8
Maryja w czasach ojców Kościoła (I-III) Janusz Kumala s. 7-8
Od Redakcji Janusz Kumala s. 9-10
Od Redakcji Janusz Kumala s. 9-10
Od Redakcji Janusz Kumala s. 16-19
Maryja znakiem nadziei i pociechy Janusz Kumala s. 59-106
Fenomen zjawień maryjnych w przestrzeni pobożności ludowej Janusz Kumala s. 59-74
Tajemnica Niepokalanego Poczęcia inspiracją dla mariańskiego apostolatu Janusz Kumala s. 106-115
Maryja w "Communicantes" Kanonu Rzymskiego Janusz Kumala s. 111-135
Maryjne inspiracje w apostolacie Bożego miłosierdzia Janusz Kumala s. 189-200
Perspektywa trynitarna tajemnicy niepokalanego poczęcia Maryi w nauczaniu Jana Pawła II Janusz Kumala s. 199-214
Maryja w życiu i duchowości bł. Jerzego Matulaitisa-Matulewicza (1871-1927) Janusz Kumala s. 216-226
Jaka Maryja dla polskich kobiet dzisiaj? Elżbieta Adamiak Józefa Hennelowa Ewa Jaruzelska Janusz Kumala Józef Majewski Monika Waluś s. 247-274
Maryja w symfonii zbawienia według Grupy z Dombes Janusz Kumala s. 266-299
Geneza adhortacji "Marialis cultus" Janusz Kumala s. 267-289
Polska bibliografia mariologiczna 2008 Stanisław Gręś Janusz Kumala s. 299-308
Matka Pana : Pamięć - Obecność - Nadzieja : niektóre aktualne zagadnienia dotyczące postaci i misji Najświętszej Dziewicy Maryi Beata Frontczak (tłum.) Janusz Kumala (tłum.) Jarosław Woch (tłum.) s. 311-398
Polska bibliografia mariologiczna 2001 Stanisław Gręś Janusz Kumala s. 315-329
Polska bibliografia mariologiczna 2002 Stanisław Gręś Janusz Kumala Adam Stankiewicz s. 320-336
Polska bibliografia mariologiczna 1998 : (uzupełnienie) Stanisław Gręś Janusz Kumala s. 347-353
Polska bibliografia mariologiczna 2009 Stanisław Gręś Janusz Kumala s. 351-360
Polska bibliografia mariologiczna 1999 Stanisław Gręś Janusz Kumala s. 354-373
"Ancilla Domini. Zbornik fra Pavla Melade", Split-Zagreb 2000 : [recenzja] Janusz Kumala s. 355
"Maria en el centro de la Trinidad divina. El Papa habla de la Hija, Madre у Esposa de Dios", Pedro Beteta, Valencia 1999 : [recenzja] Janusz Kumala Pedro Beteta (aut. dzieła rec.) s. 355
"Maksymilian M. Kolbe w swoim czasie i dzisiaj" : międzynarodowy Kongres Kolbiański : (Rzym, 24-27 IX 2001) Janusz Kumala s. 355-360
"Katecheza mariologiczna papieża Jana Pawła II", Beata Bilicka, Olsztyn 2000 : [recenzja] Janusz Kumala Beata Bilicka (aut. dzieła rec.) s. 356
"Docili alla voce dello Spirito", Roma 1999 : [recenzja] Janusz Kumala s. 356
"Maria nel pensiero dei teologi latini medievali", Luigi Gambero, San Paolo 2000 : [recenzja] Janusz Kumala Luigi Gambero (aut. dzieła rec.) s. 356-357
"Ecco tua Madre! Breve saggio di mariologia sistematica", Giorgio Gozzelino, Torino 1988 : [recenzja] Janusz Kumala Giorgio Gozzelino (aut. dzieła rec.) s. 357-358
"Maria, Evangelio vivido. Congresos Mariano y Mariológico", Madrid 2000 : [recenzja] Janusz Kumala s. 358
"Maryja Matką Odnowy w Duchu Świętym", red. J. Kozłowski, Łódź 1999 : [recenzja] Janusz Kumala Józef Kozłowski (aut. dzieła rec.) s. 358-359
"Maryjny strumień w poezji", T. 1, Stefan Misiniec, Kraków 1999 : [recenzja] Janusz Kumala Stefan Misiniec (aut. dzieła rec.) s. 359
"Matka naszych wypraw", Roman E. Rogowski, Wrocław 2001 : [recenzja] Janusz Kumala Roman E. Rogowski (aut. dzieła rec.) s. 359
"Maria e la pienezza del tempo. Meditazioni sul mistero dell'Incarnazione per il Giubileo del Duemila", Aristide Serra, Milano 1999 : [recenzja] Janusz Kumala Aristide Serra (aut. dzieła rec.) s. 360
"La Vierge Marie en France aux XVIIIe et XIXe siècles", Georges Tavard, Paris 1998 : [recenzja] Janusz Kumala Georges Tavard (aut. dzieła rec.) s. 360
"Akathistos. Saggi di critica e di teologia", Ermanno Toniolo, Roma 2000 : [recenzja] Janusz Kumala Ermanno Toniolo (aut. dzieła rec.) s. 361
"La missione di Maria nel pensiero di Josef Kentenich", Peter Wolf, Roma 2000 : [recenzja] Janusz Kumala Peter Wolf (aut. dzieła rec.) s. 361-362
Polska bibliografia mariologiczna 2006 : (uzupełnienia) Stanisław Gręś Janusz Kumala s. 377-382
Polska bibliografia mariologiczna 1998 Stanisław Gręś Janusz Kumala s. 379-395
"Mariologia na przełomie wieków" : ogólnopolskie sympozjum mariologiczne : (Niepokalanów, 27-28 X 2000) Janusz Kumala s. 381
"Wniebowzięcie Maryi Matki Bożej : historyczno-zbawcze znaczenie w 50 lat od jego dogmatycznej definicjii" : I Międzynarodowe Forum Mariologiczne : (Rzym, 30-31 X 2000) Janusz Kumala s. 382-386
Polska bibliografia mariologiczna 2007 Stanisław Gręś Janusz Kumala s. 383-397
"Trójca Święta a Maryja" : Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczne : (Częstochowa, 6-8 IX 1999) Janusz Kumala s. 387-389
"Maryja źródłem inspiracji w muzyce" : sympozjum mariologiczne : (Rzym, 7 X 1999) Janusz Kumala s. 391-392
"Maryja i Bóg naszych Ojców, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa" : XII Międzynarodowe Sympozjum Mariologiczne : (Rzym, 5-8 X 1999) Janusz Kumala s. 392-396
Polska bibliografia mariologiczna 2003 : (uzupełnienie) Stanisław Gręś Janusz Kumala s. 403-413
Polska bibliografia mariologiczna 2006 Stanisław Gręś Janusz Kumala s. 409-423
Recepcja maryjnego dokumentu Grupy z Dombes : bibliografia Janusz Kumala s. 411-416
Polska bibliografia mariologiczna 2004 Stanisław Gręś Janusz Kumala s. 414-433
Polska bibliografia mariologiczna 2003 Stanisław Gręś Janusz Kumala Adam Stankiewicz s. 414-434
Polska bibliografia mariologiczna 2000 Stanisław Gręś Janusz Kumala s. 418-440
"Współczesna hermeneutyka a biblijne teksty mariologiczne" : XIII Międzynarodowe Sympozjum Mariologiczne : (Rzym, 2-5 X 2001) Janusz Kumala s. 419-422
Różaniec : nie odkryta modlitwa Anna Kulczycka Janusz Kumala (aut. dzieła rec.) s. 437-446
""Marianum". Ephemerides Mariologiae", 60, 1998, nr 153-154 Janusz Kumala s. 481-487
"Tajemnica Trójcy Świętej a Maryja" : XX Międzynarodowy Kongres Mariologiczno-Maryjny, Rzym, 15-24 IX 2000 Janusz Kumala s. 491-510
Polska bibliografia mariologiczna 2005 Stanisław Gręś Janusz Kumala s. 503-529