Znaleziono 56 artykułów

Józef Kulisz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy Jezus Chrystus jako postać historyczna może być lepiej poznany? Józef Kulisz s. 5-28
Kościół jako konsekwencja Wcielenia według Teilharda de Chardin Józef Kulisz s. 5-16
Intelektualny apostolat jezuitów w rozumieniu Teilharda de Chardin Józef Kulisz s. 33-42
Poszukiwanie tożsamości teologii Józef Kulisz s. 38-53
Grzech pierworodny w rozumieniu P. Teilharda de Chardin Józef Kulisz s. 45-59
Teilhardowskie pojęcie wcielenia Józef Kulisz s. 51-64
Dramat i dobro postępu Józef Kulisz s. 57-78
Badania aspektów Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa Józef Kulisz Aleksandra Mostowska-Baliszewska s. 57-69
Geneza religii według P. Teilharda de Chardin Józef Kulisz s. 61-75
Teilhardowskie pojęcie pleromy Józef Kulisz s. 61-72
Indywidualna interpretacja Ewangelii jako źródło dziewiętnastowiecznego racjonalizmu Józef Kulisz s. 63-77
Eucharystia sakramentem Wcielenia w ujęciu Teilharda de Chardin Józef Kulisz s. 69-77
Jésus de l'histoire et le Christ de la foi Aleksandra Mostowska Baliszewska Józef Kulisz s. 89-114
Religia przyszłości w myśli ojca Pierre'a Teilharda de Chardin Józef Kulisz s. 93-104
Le péché originel d'après P. Teilhard de Chardin Józef Kulisz s. 113-127
Eucharystia sakramentem jedności w rozumieniu Teilharda de Chardin Józef Kulisz s. 137-146
Jednocząca się Europa wyzwaniem dla chrześcijaństwa Józef Kulisz s. 139-151
L'Eucharistie en tout que sacrament de l'incarnation d'après la conception de Teilhard de Chardin Józef Kulisz s. 141-149
"Teilhardowskie rozumienie grzechu", Józef Kulisz, Warszawa 1986 : [recenzja] Czesław S. Bartnik Józef Kulisz (aut. dzieła rec.) s. 177-180
"Jesus Christus - Gottes und Mariä "Sohn"", Johann Auer, Regensburg 1986 : [recenzja] Józef Kulisz Johann Auer (aut. dzieła rec.) s. 182-184
"Philosophisches Wörterbuch", red. Walter Brugger, Freiburg-Basel-Wien 1976 : [recenzja] Józef Kulisz Walter Brugger (aut. dzieła rec.) s. 183
"Célébrer Jesus-Christ : l'année liturgie", t. 1-4, Adrien Nocent, Paris 1975-1976 : [recenzja] Józef Kulisz Andrien Nocent (aut. dzieła rec.) s. 183-185
"Divinam christianae religionis originem probare. Untersuchung zur Entstehung des fundamentaltheologischen Offenbarungstraktates der katholischen Schultheologie", Gerhard Heinz, Mainz 1984 : [recenzja] Józef Kulisz Gerhard Heinz (aut. dzieła rec.) s. 184-186
"Kleine Glaubensgeschichte Christsein im Wandel der Weltzeit", Oskar Köhler, Freiburg-Basel-Wien 1982 : [recenzja] Józef Kulisz Oskar Köhler (aut. dzieła rec.) s. 185-186
W drodze ku jedności z Kościołem "niechalcedońskim" Józef Kulisz s. 187-188
"Jezus w świetle historii", Józef Kulisz, Warszawa 1989 : [recenzja] Janusz Królikowski Józef Kulisz (aut. dzieła rec.) s. 188-189
"Formen der politischen Theologie in Polen", Czesław Stanisław Bartnik, Regensburg 1986 : [recenzja] Józef Kulisz Czesław Stanisław Bartnik (aut. dzieła rec.) s. 195-196
"Teilhardowska wizja dziejów", Czesław Bartnik, Lublin 1975 : [recenzja] Józef Kulisz Czesław Bartnik (aut. dzieła rec.) s. 203-205
"Der Religionen der Gegenwart : ihre Herkunft, ihre Besonderheiten, ihr Beitrag zur Lösung der Weltprobleme", Peter Meinhold, Freiburg im Breisgau 1978 : [recenzja] Józef Kulisz Peter Meinhold (aut. dzieła rec.) s. 206-207
"Geschichten von Tod und Auferstehung", Johann Hoffmann-Herreros, Mainz 1978 : [recenzja] Józef Kulisz Johann Hoffmann-Herreros (aut. dzieła rec.) s. 207-208
"Vom ungläubigen Glaube : fünfzehn Thesen", Ladislaus Boros, Freiburg im Breisgau 1978 : [recenzja] Józef Kulisz Ladislaus Boros (aut. dzieła rec.) s. 210
"Offenbarung : Prinzip neuzeitlicher Theologie", Peter Eicher, München 1977 : [recenzja] Józef Kulisz Peter Eicher (aut. dzieła rec.) s. 210-211
"Spór o Jezusa Chrystusa w ciągu dziejów", Józef Kulisz, Aleksandra Mostowska-Baliszewska, Warszawa 1998 : [recenzja] Ignacy Bokwa Józef Kulisz (aut. dzieła rec.) Aleksandra Mostowska-Baliszewska (aut. dzieła rec.) s. 211-215
"Glaube in Gechichte und Gesellschaft", Johann Baptist Metz, Mainz 1977 : [recenzja] Józef Kulisz Johann Baptist Metz (aut. dzieła rec.) s. 211-212
"Studia Theologica" 1999, r. I; 2000, r. II; 2001 r. III : [recenzja] Józef Kulisz s. 215-218
"Tajemnica Boga i człowieka według Karla Rahnera", Krzysztof Góźdź, Lublin 2004 : [recenzja] Józef Kulisz Krzysztof Góźdź (aut. dzieła rec.) s. 216-218
„Człowiek – animal mythicum w ujęciu Mircei Eliadego”, Adam Lelito, Tarnów 2008 : [recenzja] Józef Kulisz Adam Lelito (aut. dzieła rec.) s. 217-222
"Traktat o naturze ludzkiej", Tadeusz M. Jaroszewski, Warszawa 1980 : [recenzja] Józef Kulisz Tadeusz M. Jaroszewski (aut. dzieła rec.) s. 227-228
"Worte des Glaubens", Pierre Teilhard de Chardin, wyboru tekstów dokonała i wstępem zaopatrzyła Alice Scherer, Freiburg-Basel-Wien 1976 : [recenzja] Józef Kulisz Pierre Teilhard de Chardin (aut. dzieła rec.) Alice Scherer (aut. dzieła rec.) s. 228-229
"Einführung in das Glaubensbekenntnis", Philipp Schäfer, Mainz 1979 : [recenzja] Józef Kulisz Philipp Schäfer (aut. dzieła rec.) s. 228-229
"Leksykon wielkich teologów XX Józef Kulisz Józef Majewski (aut. dzieła rec.) Jarosław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 229-231
"Zarys apologetyki. Analiza chrześcijańskiej refleksji nad wiarogodnością Objawienia", Władysław Hładowski, Warszawa 1980 : [recenzja] Józef Kulisz Władysław Hładowski (aut. dzieła rec.) s. 229-231
"Jésus, un homme de Nazareth : raconté par Marc l'évangeliste", Marie-Émile Boismard, Paris 1996 : [recenzja] Józef Kulisz Marie-Émile Boismard (aut. dzieła rec.) s. 231-233
"Problem der Freiheit im Werk von Pierre Teilhard de Chardin", Thomas Broch, Mainz 1977 : [recenzja] Józef Kulisz Thomas Broch (aut. dzieła rec.) s. 231-232
"Objawienie : słowo Boże", Emile Rideau, tłum. z fr. Krystyna Wróblewska, Warszawa 1974 : [recenzja] Józef Kulisz Emile Rideau (aut. dzieła rec.) Krystyna Wróblewska (aut. dzieła rec.) s. 232-233
"À l'aube du christianisme : la naissance des dogmes", Marie-Émile Boismard, Paris 1999 : [recenzja] Józef Kulisz Marie-Émile Boismard (aut. dzieła rec.) s. 233-234
"Świadectwo Teilharda", Andrzej Polkowski, Warszawa 1974 : [recenzja] Józef Kulisz Andrzej Polkowski (aut. dzieła rec.) s. 233-235
"Tajemnica Jezusa", Henryk Seweryniak, Warszawa 2001 : [recenzja] Józef Kulisz Henryk Seweryniak (aut. dzieła rec.) s. 234-237
"Dogmatyka katolicka", t. 1, Czesław Stanisław Bartnik, Lublin 1999 : [recenzja] Józef Kulisz Czesław Stanisław Bartnik (aut. dzieła rec.) s. 237-240
"Teilhard de Chardin und das Zweite vatikanische Konzil : ein Vergleich der Pastoral-Konstitution über die Kirche in der Welt von heute mit Aspekten der Weltschau Pierre Teilhard de Chardin", Wolfgang Klein, München-Paderborn-Wien 1975 : [recenzja] Józef Kulisz Wolfgang Klein (aut. dzieła rec.) s. 238-239
"Śladami Jezusa", Ryszard Rumianek, Warszawa 2009 : [recenzja] Józef Kulisz Ryszard Rumianek (aut. dzieła rec.) s. 239-242
"Wiara i kultura miejscem teologii fundamentalnej", Józef Kulisz, Warszawa 2012 : [recenzja] Elżbieta Dołganiszewska Józef Kulisz (aut. dzieła rec.) s. 241-244
"Komentáre k Starému zákonu : I. zväzok : Genezis : Dobrá kniha", Trnava 2008 : [recenzja] Józef Kulisz s. 244-246
"Z Jezusem na via dolorosa", Ryszard Rumianek, Józef Kulisz, Warszawa 2011 : [recenzja] Marek Sokołowski Józef Kulisz (aut. dzieła rec.) Ryszard Rumianek (aut. dzieła rec.) s. 246-250
"Wprowadzenie do teologii Karla Rahnera", Ignacy Bokwa, Tarnów 1996 : [recenzja] Józef Kulisz Ignacy Bokwa (aut. dzieła rec.) s. 272-274
"W kręgu zagadnień i problemów teologii fundamentalnej", Józef Kulisz, [Warszawa] 1994 : [recenzja] Michał Rychert Józef Kulisz (aut. dzieła rec.) s. 340-343