Znaleziono 4 artykuły

Mariusz Kulik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Służba Antona Denikina w Warszawskim Okręgu Wojskowym Mariusz Kulik s. 15-27
Polacy w jednostkach Rosyjskiej Gwardii w Warszawie na przełomie XIX i XX wieku Mariusz Kulik s. 37-53
Bracia Dowbor-Muśniccy – Polacy na służbie rosyjskiej Mariusz Kulik s. 53-72
"Polacy wśród wyższych oficerów armii rosyjskiej Warszawskiego Okręgu Wojskowego (1865-1914)", Mariusz Kulik, Warszawa 2008 : [recenzja] Wiesław Caban Mariusz Kulik (aut. dzieła rec.) s. 294-298