Znaleziono 13 artykułów

Teresa Kulak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Perspektywy badań historycznoprasowych Teresa Kulak s. 7-12
Wydział Teologii Katolickiej Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1918-194 Teresa Kulak s. 27-38
Jan Ludwik Popławski w redakcji "Prawdy" (1883-1886) Teresa Kulak s. 33-45
Obecność Warmii i Mazur w endeckiej prasie dla ludu przed I wojną światową jako element kształtowania świadomości narodowej Teresa Kulak s. 37-49
"Polski korytarz czy niemiecka enklawa", Włodzimierz Wakar, wydał i wstępem poprzedził Bohdan Koziełło-Poklewski, Olsztyn 1984 : [recenzja] Teresa Kulak Bohdan Koziełło-Poklewski (aut. dzieła rec.) Włodzimierz Wakar (aut. dzieła rec.) s. 121-123
"Jan Ludwik Popławski 1854-1908 : biografia polityczna", Teresa Kulak, Wrocław 1989 : [recenzja] Tadeusz Wolsza Teresa Kulak (aut. dzieła rec.) s. 130-133
Warmia i Mazury w publistyce Jana Ludwika Popławskiego na łamach "Prawdy" i "Głosu" Teresa Kulak s. 189-199
Rola i miejsce polskiej prasy w Niemczech w politycznych koncepcjach obozu narodowego na przełomie XIX i XX wieku Teresa Kulak s. 217-235
"Kłajpeda w polityce europejskiej 1918-1939", Sergiusz Mikulicz, Warszawa 1976 : [recenzja] Teresa Kulak Sergiusz Mikulicz (aut. dzieła rec.) s. 245-249
'Nie dokończona' wojna z Niemcami. Zagadnienie polskiej ekspansji nad Odrę i Bałtyk w międzywojennej publicystyce Stanisława Grabskiego Teresa Kulak s. 295-306
Propaganda antypolska w III Rzeszy Teresa Kulak Karol Fiedor (aut. dzieła rec.) s. 305-311
Jubileusz siedemdziesięciolecia urodzin Profesora Wojciecha Stanisława Wrzesińskiego Teresa Kulak s. 393-399
"Tropem spadkobierców Hakaty. Antypolska działalność Bund Deutscher Osten na Warmii i Mazurach 1933-1939", Paweł Sowa, Warszawa 1979 : [recenzja] Teresa Kulak Paweł Sowa (aut. dzieła rec.) s. 507-508