Znaleziono 1 artykuł

Beata Kucharczyk-Brus

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy z przyszłością wielkich postsocjalistycznych osiedli mieszkaniowych w Polsce w świetle polsko-niemieckich badań na wybranych przykładach : podejście metodologiczne Adam Bartoszek Beata Komar Beata Kucharczyk-Brus Elżbieta Niezabitowska Marek Niezabitowski s. 15-25