Znaleziono 17 artykułów

Ryszard Kucha

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kwestia wychowania patriotycznego i narodowego w rodzinie ukraińskiej w świetle ustaleń pedagogów ukraińskich wczoraj i dziś Ryszard Kucha s. 7-25
Niektóre uwarunkowania demokratycznych przemian edukacyjnych w Polsce po roku 1989 Ryszard Kucha s. 8-14
Hermann Gmeiner (1919–1986) – the Greatest Foster Father for More than 2000 SOS Children’s Village Projects and Facilities Ryszard Kucha s. 17-29
Distance Education in Poland, the Integrity of a student, the Pupil and Material Situation at Schools Ewa Frankiewicz Ryszard Kucha s. 25-32
Kwestia wychowania w rodzinie jako problem badawczy Ukraińskiej Myśli Pedagogicznej – wczoraj i dziś Ryszard Kucha s. 30-53
"Szkolnictwo Lublina w latach 1864-1915 : zarys dziejów", Ryszard Kucha, Lublin 1995 : [recenzja] Andrzej Radziewicz-Winnicki Ryszard Kucha (aut. dzieła rec.) s. 67-70
Z dziejów tajnego nauczania w Guberni Lubelskiej i Siedleckiej w latach 1905 - 1914 Ryszard Kucha s. 111-127
"Aktualni problemy doszkillja : zbyrnyk naukowych prac", red. Marija Czepil, Drohobycz 2012 : [recenzja] Ryszard Kucha Marija Czepil (aut. dzieła rec.) s. 199-201
"Wychowannja dytej ta mołodi w demokratycznomu suspilstwi (na prikładi Polszczy i Ukrajiny). Wychowanie dzieci i młodzieży w społeczeństwie demokratycznym (na przykładzie Polski i Ukrainy)", pod red. Mariyi Chepil, Włodzimierza Petryka i Marcina A. Stradowskiego, Warszawa 2013 : [recenzja] Ryszard Kucha Mariya Chepil (aut. dzieła rec.) Włodzimierz Petryk (aut. dzieła rec.) Marcin A. Stradowski (aut. dzieła rec.) s. 211-213
"Preparation of pedagogue to the educational work with children and youth in Ukraine", ed. Mariya Chepil, Oresta Karpenko, Vlodzimierz Petryk, Warsaw 2013 : [recenzja] Ryszard Kucha Mariya Chepil (aut. dzieła rec.) Oresta Karpenko (aut. dzieła rec.) Vlodzimierz Petryk (aut. dzieła rec.) s. 215-217
"Pedahohyczny poglady ta kulturno - oswytnja dyjalnyst Iwana Fyłypczaka", Marija Chepil, Hałyna Sawczyn, Drohobycz 2013 : [recenzja] Ryszard Kucha Marija Chepil (aut. dzieła rec.) Hałyna Sawczyn (aut. dzieła rec.) s. 217-220
"Oświata elementarna w Królestwie Polskim w latach 1864-1914", Ryszard Kucha, Lublin 1982 : [recenzja] Józef Miąso Ryszard Kucha (aut. dzieła rec.) s. 229-231
"PEDAHOHI TWORJAT MAJBUTNE... Naris pro Kafedru Zagalnoj Pedahohiki ta Doszkylnoj Oswyty", Ryszard Kucha, Mariya Chepil, Drohobycz 2014 : [recenzja] Ryszard Kucha Mariya Chepil (aut. dzieła rec.) Ryszard Kucha (aut. dzieła rec.) s. 243-245
"Pydrucznyk jak czynnyk rodinnoho wychowannja młodszych szkolaryw w zachydnyj Ukrajini (1919 – 1939 rr.)", Chepil M., Stachyw L., Drohobycz 2010 : [recenzja] Ryszard Kucha M. Chepil (aut. dzieła rec.) L. Stachyw (aut. dzieła rec.) s. 247-252
"O wspólnym międzynarodowym projekcie badawczym pod tytułem >>European Ideas in the Works of Famous Educationalists", red. Ryszard Kucha, Henryk Cudak, Sławomir Cudak, Łódź 2013 : [recenzja] Iwan A. Zjazjun Henryk Cudak (aut. dzieła rec.) Sławomir Cudak (aut. dzieła rec.) Ryszard Kucha (aut. dzieła rec.) s. 247-251
"W rodzinie i dla rodziny… Edukacja dziewcząt na przełomie XIX i XX wieku w wybranych czasopismach Królestwa Polskiego", Barbara Kalinowska-Witek, Lublin 2011 : [recenzja] Ryszard Kucha Barbara Kalinowska-Witek (aut. dzieła rec.) s. 277-278
Recenzja monografii Oresty Karpenko, „Pedahohyczny ideji Germana Gmajnera (1919–1986)” Ewa Frankiewicz Ryszard Kucha Oresta Karpenko (aut. dzieła rec.) s. 289-292