Znaleziono 1 artykuł

Aldona Kubikowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Dzieje cenzury w Rosji", Bogusław Mucha, Łódź 1994; "Świat pod kontrolą : wybór materiałów z Archiwum Cenzury Rosyjskiej w Warszawie", wybór, przekład i opracowanie Maria Prussak, indeks oprac. Aldona Kubikowska, Warszawa 1994; "Pamiętnik woźnego cenzury", Franciszek Łasiewicki [autor domniemany], oprac. i wstępem poprzedził Bogdan Burdziej, Toruń 1995 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Bogdan Burdziej (aut. dzieła rec.) Aldona Kubikowska (aut. dzieła rec.) Bogusław Mucha (aut. dzieła rec.) Maria Prussak (aut. dzieła rec.) Franciszek Łasiewicki (aut. dzieła rec.) s. 243-257