Znaleziono 9 artykułów

Adam Kubasik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie wiary, Cerkwi i królestwa Bożego w nauczaniu biskupa Hryhorija Chomyszyna Adam Kubasik s. 51-61
Postawa biskupa Hryhoryja Chomyszyna wobec ukraińskiego nacjonalizmu Adam Kubasik s. 111-126
Ideał życia zakonnego według metropolity Andrzeja Szeptyckiego Adam Kubasik s. 127-142
Działalność metropolity Szeptyckiego na rzecz zjednoczenia Cerkwi Adam Kubasik s. 185-202
"Arcybiskupa Andrzeja Szeptyckiego wizja ukraińskiego narodu, państwa i cerkwi", Adam Kubasik, Lwów-Kraków 1999 : [recenzja] Józef Krętosz Adam Kubasik (aut. dzieła rec.) s. 200-203
Cerkiew unicka na Ukrainie na rozdrożu między okupacją niemiecką i sowiecką (1942-1976) w listach pasterskich kardynała Josyfa Slipija Adam Kubasik s. 239-254
Troska metropolity Andrzeja Szeptyckiego o ukraińskich emigrantów w Ameryce Północnej i Południowej Adam Kubasik s. 250-262
"Kresy wschodnie we krwi : Rzecz o polskiej samoobronie", S. Jastrzębski, Wrocław 2001 : [recenzja] Adam Kubasik S. Jastrzębski (aut. dzieła rec.) s. 286-289
"Митрополит Андрей Шептицький : Життя і Діяльність : Документи і матеріали 1899–1944", А. Кравчук, Львів 1999 : [recenzja] Adam Kubasik A. Кравчук (aut. dzieła rec.) s. 289-293