Znaleziono 2 artykuły

Adrian Kuźniar

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O strukturalnej autonomii teorii naukowych i systemów wartości Adrian Kuźniar Jan Piotrowski s. 59-70
Naturalizacja języka etycznego w ramach ekspresywizmu, czyli o owocności perspektywy ewolucjonistycznej w metaetyce Adrian Kuźniar s. 91-105