Znaleziono 5 artykułów

Bożena Kuśmierczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Związek człowieka i przyroddy w filozofii kantowskiej = The Relationship between Man and Nature in Kant's Philosophy Bożena Kuśmierczyk s. 47-55
Współczesna myśl wegetarianizmu na Zachodzie = Contemporary Idea of Vegetarianism in the West Bożena Kuśmierczyk s. 127-137
Etyka prawa i pokoju w świetle poglądów filozoficzno-prawnych Gustawa Rodbrucha Bożena Kuśmierczyk s. 169-176
Leona Petrażyckiego psychologiczna teoria prawa Bożena Kuśmierczyk s. 193-200
Filozofia pokoju : sprawiedliwość i pokój w kontekście rozwoju osobowego Piotr Wasyluk Bożena Kuśmierczyk (aut. dzieła rec.) s. 264-269