Znaleziono 2 artykuły

Jerzy Kułak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aparat bezpieczeństwa publicznego w walce z polskim podziemiem niepodległościowym Tomasz Balbus Janusz Kurtyka Jerzy Kułak Zbigniew Nawrocki Grzegorz Ostasz Zdzisław Zblewski s. 23-59
"Białostocczyzna 1944-1945 w dokumentach podziemia i oficjalnych władz", oprac. Jerzy Kułak, Warszawa 1998 : [recenzja] Krzysztof Tarka Jerzy Kułak (aut. dzieła rec.) s. 197-199