Znaleziono 1 artykuł

K. Krzywicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Dwieście lat niepodległości państw Ameryki Łacińskiej : perspektywa historyczna i wyzwania współczesności", red. K. Krzywicka, Lublin 2012 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba K. Krzywicka (aut. dzieła rec.) s. 285-289