Znaleziono 6 artykułów

Małgorzata Krzysztofik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Siedemnastowieczna refleksja o rolach kobiety i mężczyzny w małżeństwie : na podstawie kazań pogrzebowych Małgorzata Krzysztofik s. 5-18
Siedemnastowieczne kalendarzowe poglądy na temat problemów zewnętrznych i wewnętrznych Rzeczypospolitej szlacheckiej Małgorzata Krzysztofik s. 7-20
"Minucje nowe sowizrzałowe" Maurycjusza Trztyprztyckiego : staropolski kalendarz w krzywym zwierciadle satyry Małgorzata Krzysztofik s. 27-39
"O niepłodności w stanach małżeńskich" : czyli jak XVII–wieczny kalendarzysta-lekarz omawia oraz cenzuruje tematy wstydliwe Małgorzata Krzysztofik s. 33-45
XVII-wieczne parafrazy wierszowane Starego Testamentu jako przykład literackiej interpretacji biblijnego Słowa Małgorzata Krzysztofik s. 365-382
Kulturotwórcza rola Biblii w dobie staropolskiej na tle dziedzictwa europejskiego Małgorzata Krzysztofik s. 367-379