Znaleziono 1 artykuł

K. Krzystanek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Ludność żydowska w miastach lewobrzeżnej części województwa sandomierskiego w XVI-XVIII wieku. Studium osadniczo-demograficzne”, Kielce 1990; Z. Guldon, K. Przystanek, „Żydzi i Szkoci w Polsce w XVI-XVIII wieku. Studia i materiały", Z. Guldon, Kielce 1990 : [recenzja] Waldemar Kowalski Z. Guldon (aut. dzieła rec.) K. Krzystanek (aut. dzieła rec.) s. 171-175