Znaleziono 3 artykuły

Przemysław Krzykowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uprawnienia wnioskodawców do złożenia skargi do sądu administracyjnego na informację o negatywnej ocenie projektu w świetle ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Przemysław Krzykowski s. 89-101
Znaczenie zasady praworządności przy wydawaniu decyzji administracyjnych przez organy administracji publicznej Przemysław Krzykowski s. 215-230
Postępowanie wyjaśniające poprzedzające wydawanie zaświadczeń Przemysław Krzykowski s. 365-377
    Zacytuj
  • Udostępnij