Znaleziono 7 artykułów

Łukasz Krzyżowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Introduction : Transition into Retirement in Central and Eastern Europe Wojciech Kowalik Łukasz Krzyżowski Katarzyna Suwada s. 7-17
Problemy społeczne w teorii i praktyce Łukasz Krzyżowski Katarzyna Leszczyńska s. 9-12
Autoetnografia a etnografia wielostanowiskowa w studiach migracyjnych Łukasz Krzyżowski s. 25-40
Kultura tradycyjna wobec wyzwań nowoczesności. Mobilizacja etniczna w oczach wykształconych liderek romskich Łukasz Krzyżowski s. 71-88
"Kryzys, krytyka i zmiana" : o dzisiejszej socjologii w Europie Łukasz Krzyżowski Janusz Mucha s. 91-96
”Studia Humanistyczne AGH” Łukasz Krzyżowski Agnieszka Sikora Dorota Świerczek s. 103-117
(Trans)National Intergenerational Care Contract : Attitudes and Practices of Transnational Families towards Elderly Care Łukasz Krzyżowski s. 103-117