Znaleziono 5 artykułów

Andrzej Krzanowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
New finds of leaf points from the Central Andes of Peru (Cordillera Hayhuash) Janusz K. Kozłowski Andrzej Krzanowski s. 9-28
Yuraccama : the settlement complex in the Alto Chicama region (northern Peru) Andrzej Krzanowski s. 29-58
North Peruvian ceramics in the aspect of petrographic analysis Andrzej Krzanowski Maciej Pawlikowski s. 63-101
Observaciones acerca de la construcción y el trazado de algunos tramos del camino inca en los Andes peruanos Andrzej Krzanowski s. 99-112
Andamarca /E/L-1/, dystr. Pachangara, prow. Cajatombo, depart. Lima Andrzej Krzanowski Krzysztof Tunia s. 308