Znaleziono 7 artykułów

krzysztof Krupa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Modele metodyczne stosowania dydaktycznych obrazów dynamicznych w wykładach ogniskujących się na elementach elektronicznych Krzysztof Krupa s. 64-69
Dydaktyczne obrazy dynamiczne w wykładach zogniskowanych na układach elektronicznych – model metodyczny krzysztof Krupa s. 70-74
Koncepcje innowacyjnych pomocy dydaktycznych Pracowni Mechatroniki Samochodowej i ich zastosowanie w kształceniu studentów kierunku mechatronika Krzysztof Krupa s. 76-81
Treści kształcenia z zakresu mechatroniki samochodowej w nauczaniu-uczeniu się studentów kierunku mechatronika Krzysztof Krupa s. 134-139
Treści nauczania-uczenia się elektroniki w kształceniu ogólnym, zawodowym i w szkole wyższej Krzysztof Krupa s. 147-153
Koncepcja przedmiotu edukacja na odległość dla studentów II stopnia kierunku mechatronika = The Concepts of Subjects E-Learning for Students II Stage of Mechatronics Krzysztof Krupa s. 284-289
Dydaktyczne obrazy dynamiczne w kształtowaniu rozumienia parametrów elementów i układów elektronicznych Krzysztof Krupa s. 536-541