Znaleziono 7 artykułów

Marian Krupa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dwanaście zasad Zarządzania Doskonałego (ZD) Marian Krupa s. 67-85
Rola systemów klasy CRM w zakresie kształtowania dynamicznego wzrostu wartości firmy sektora MSP Marian Krupa s. 91-103
Gry aksjologiczne a zarządzanie projektem informatycznym Marian Krupa s. 117-124
„Dżungla” teorii organizacji i zarządzania – poznanie zdeterminowane pytaniem o światopogląd? Marian Krupa s. 339-349
Szanse i zagrożenia w zakresie realizacji projektów informatycznych klasy "business intelligence" w sektorze MŚP Marian Krupa s. 509-520
Uwarunkowania realizacji projektów informatycznych (ERP) w ramach sektora MŚP w Polsce Marian Krupa s. 532-542
Użyteczność systemów klasy Business Process Management (BPMS) dla firm sektora MSP Marian Krupa s. 548-559