Znaleziono 4 artykuły

Mirosław P. Kruk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Studies on Byzantine and post-Byzantine art in Central and Eastern Europe Waldemar Deluga Mirosław P. Kruk s. 7-10
The Lvov "Oktoich" of 1630 in the collection of the Jagellonian Library in Cracow Mirosław P. Kruk Iwona Zych (tłum.) s. 127-147
Hymnograf Stefan czy hymnograf Teofan : problem identyfikacji pieśniopiewcy w ikonach zachodnioruskich Mirosław P. Kruk s. 129-153
On some objects in the National Museum in Krakow and question of their origin : Athos or other monasteries? Mirosław P. Kruk s. 231-249