Znaleziono 3 artykuły

Maciej Krotofil

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sytuacja militarna i perspektywy Ukraińskiej Republiki Ludowej na przełomie 1918 i 1919 r. : ukraiński raport wojskowy Maciej Krotofil s. 207-215
"Polityka państwa polskiego wobec zagadnienia ukraińskiego w latach 1930-1939", Robert Potocki, Lublin 2003 : [recenzja] Maciej Krotofil Emilian Wiszka Robert Potocki (aut. dzieła rec.) s. 228-231
"Od armii komputerowej do narodwej" - cykliczna konferencja poświęcona dziejom militarnym od XVI do XX wieku Jarosław Centek Maciej Krotofil s. 271-274