Znaleziono 29 artykułów

Roman Krawczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Starożytny Izrael Roman Krawczyk s. 3-19
Psałterz jako tekst religijny i kulturowy : z badań nad kulturą starożytnego Izraela prowadzonych w Instytucie Historii Akademii Podlaskiej Roman Krawczyk s. 3-16, 5-16
"Męczeńskie Podlasie" w wybranych utworach literatury polskiej na przełomie XIX i XX wieku Roman Krawczyk s. 5-21
"Prawo wypisane w serach ludzkich" Roman Krawczyk s. 5-12
Psalm 110 : intronizacja króla-kapłana Roman Krawczyk s. 7-15
Historyczne początki starożytnego Izraela : wprowadzenie w problematykę Roman Krawczyk s. 7-12
Typy Chrystusa Pana w Starym Testamencie Roman Krawczyk s. 7-14
Mesjasz w Księdze Protoizajasza Roman Krawczyk s. 31-45
Transcendencja jako przedmiot Boga w myśli Starego Testamentu Roman Krawczyk s. 35-41
Szabat : odpoczynek formą świętowania Roman Krawczyk s. 51-65
Przypowieść o synu marnotrawnym (Łk 15,11-32) : paradygmat zatroskanego ojca Roman Krawczyk s. 97-105
Mojżesz w historii Zbawienia Roman Krawczyk s. 105-116
Biblijne podstawy mariologii Roman Krawczyk s. 107-120
Abraham – ojciec wiary w tradycji biblijnej Roman Krawczyk s. 115-130
Kapłaństwo Nowego Przymierza Roman Krawczyk s. 123-134
Wieża Babel - którędy do jedności? Roman Krawczyk s. 139-144
Przemoc w Biblii : z badań nad historią starożytnego Izraela prowadzonych w Instytucie Historii Akademii Podlaskiej Roman Krawczyk s. 141-154
Biskup Jan Mazur - Pasterz Kościoła Siedleckiego Roman Krawczyk s. 151-167
Biblijne podstawy gerontologii Roman Krawczyk s. 187-199
Kryzys w życiu proroka Eliasza Roman Krawczyk s. 188-200
Psalm 51 : dobra nowina o Bożym miłosierdziu Roman Krawczyk s. 205-214
"Diecezja Siedlecka" w badaniach naukowych prowadzonych w Instytucie Historii Akademii Podlaskiej w Siedlcach Roman Krawczyk s. 209-220
Starotestamentowe reminiscencje w "Magnificat" Roman Krawczyk s. 211-223
Pieśń dziękczynna Zachariasza (Łk 1, 68–79) Roman Krawczyk s. 215-229
"Historia starożytnego Izraela. Wybrane zagadnienia", Roman Krawczyk, Siedlce 2008 : [recenzja] Adam Matuszewski Roman Krawczyk (aut. dzieła rec.) s. 220-221
Biskup Wacław Skomorucha (1915-2001) Roman Krawczyk s. 253-260
Dziękczynny hymn Symeona (Łk 2, 25–35) Roman Krawczyk s. 255-264
Podbój Kanaanu w świetle Księgi Jozuego : historia i wiara Roman Krawczyk s. 303-312
"Reinterpretacja Księgi Rodzaju w Apokalipsie św. Jana", Marek Karczewski, Olsztyn 2010 : [recenzja] Roman Krawczyk Marek Karczewski (aut. dzieła rec.) s. 413-417