Znaleziono 21 artykułów

Roman Krawczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Prawo wypisane w serach ludzkich" Roman Krawczyk s. 5-12
Historyczne początki starożytnego Izraela : wprowadzenie w problematykę Roman Krawczyk s. 7-12
Psalm 110 : intronizacja króla-kapłana Roman Krawczyk s. 7-15
Typy Chrystusa Pana w Starym Testamencie Roman Krawczyk s. 7-14
Mesjasz w Księdze Protoizajasza Roman Krawczyk s. 31-45
Transcendencja jako przedmiot Boga w myśli Starego Testamentu Roman Krawczyk s. 35-41
Szabat : odpoczynek formą świętowania Roman Krawczyk s. 51-65
Przypowieść o synu marnotrawnym (Łk 15,11-32) : paradygmat zatroskanego ojca Roman Krawczyk s. 97-105
Mojżesz w historii Zbawienia Roman Krawczyk s. 105-116
Biblijne podstawy mariologii Roman Krawczyk s. 107-120
Abraham – ojciec wiary w tradycji biblijnej Roman Krawczyk s. 115-130
Kapłaństwo Nowego Przymierza Roman Krawczyk s. 123-134
Biblijne podstawy gerontologii Roman Krawczyk s. 187-199
Kryzys w życiu proroka Eliasza Roman Krawczyk s. 188-200
Psalm 51 : dobra nowina o Bożym miłosierdziu Roman Krawczyk s. 205-214
Starotestamentowe reminiscencje w "Magnificat" Roman Krawczyk s. 211-223
Pieśń dziękczynna Zachariasza (Łk 1, 68–79) Roman Krawczyk s. 215-229
"Historia starożytnego Izraela. Wybrane zagadnienia", Roman Krawczyk, Siedlce 2008 : [recenzja] Adam Matuszewski Roman Krawczyk (aut. dzieła rec.) s. 220-221
Dziękczynny hymn Symeona (Łk 2, 25–35) Roman Krawczyk s. 255-264
Podbój Kanaanu w świetle Księgi Jozuego : historia i wiara Roman Krawczyk s. 303-312
"Reinterpretacja Księgi Rodzaju w Apokalipsie św. Jana", Marek Karczewski, Olsztyn 2010 : [recenzja] Roman Krawczyk Marek Karczewski (aut. dzieła rec.) s. 413-417