Znaleziono 5 artykułów

Grzegorz Krawczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego gmin jako determinanta przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych Grzegorz Krawczyk s. 137-156
Kapitał wniesiony w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych jako stymulanta rozwoju lokalnego Grzegorz Krawczyk Stanisław Skowron s. 157-170
Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w ograniczaniu bezrobocia w gminach województwa lubelskiego Grzegorz Krawczyk s. 171-188
Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego województw a rozwój turystyki w latach 2002-2006 Grzegorz Krawczyk s. 223-244
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w rozwoju ekologicznym układów lokalnych - studium przypadku (Cementownia Chełm S.A.) Grzegorz Krawczyk Urszula Listos-Rodewald s. 233-252