Znaleziono 13 artykułów

Aleksander Kraushar

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O Palestrze Staropolskiej [odczyt Aleksandra Kraushara, Warszawa, w drukarni Noskowskiego, ulica Mazowiecka, Nr 11, 1822] Aleksander Kraushar s. 11-25
Na odjazd Juliana Niemcewicza do Ameryki : (rok 1803) Aleksander Kraushar s. 110-113
"Salony i zebrania literackie warszawskie u schyłku wieku XVIII-go i w ubiegłem stuleciu", Aleksander Kraushar, Warszawa 1916 : [recenzja] Wiktor Hahn Aleksander Kraushar (aut. dzieła rec.) s. 118-120
Raporty ministeryalne Lelewela z czasów dyktatury Chłopickiego i Rady Najwyższej Narodowej 1830-1831 : (ze źródła archiwalnego) Aleksander Kraushar s. 123-132
"Echa przeszłości. Szkice, wizerunki i wspomnienia historyczne", Aleksander Kraushar, Warszawa 1917 : [recenzja] Wiktor Hahn Aleksander Kraushar (aut. dzieła rec.) s. 170-171
"Neo-cyganerya warszawska. Wspomnienia o ludziach i rzeczach literackich z niedawnej przeszłości (1870-1880)", Alexander Kraushar, Warszawa-Lwów 1913 : [recenzja] Konstanty Wojciechowski Aleksander Kraushar (aut. dzieła rec.) s. 243-244
Do Sz. Redakcyi "Przeglądu Historycznego" Aleksander Kraushar s. 307-309
"Towarzystwo warszawskie przyjaciół nauk 1800-1832. Monografia historyczna osnuta na źródłach archiwalnych", T. I-IV, Aleksander Kraushar, Kraków-Warszawa 1900-1902 : [recenzja] Piotr Chmielowski Aleksander Kraushar (aut. dzieła rec.) s. 313-319
"Wierszyk karlsbadzki Kołłątaja. Kartka historyczna", Aleksander Kraushar, "Tygodnik illustrowany", 1908 ; "O poezyach Kołłątaja", Stanisław Krzemiński, "Sprawozdanie z posiedzeń Towarzystwa naukowego warszawskiego", 1909 ; "Nieznane poezye Kołłątaja", Władysław Prokesch, "Kuryer warszawski" 1902, nr 59, [przedruk: "Nieznane pisma H. K-a", "Nowa Reforma", 1911, nr 587 ; "Nieznana epopeja Hugona Kołłątaja", Nowa Reforma", 1912, nr 95] : [recenzja] Wiktor Hahn Aleksander Kraushar (aut. dzieła rec.) Stanisław Krzemiński (aut. dzieła rec.) Władysław Prokesch (aut. dzieła rec.) s. 346-347
"Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk (1800-1832). T. 1-9", Aleksander Kraushar, Kraków 1900-1911 : [recenzja] B. Dembowski Aleksander Kraushar (aut. dzieła rec.) s. 391-392
Kraszewski i Merzbach : kartka z roku 1865 Aleksander Kraushar s. 411-415
"Kartki z pamiętnika. I. Czasy szkolne przed rokiem 1861. Z dziejów prasy podziemnej roku 1863", Alkar [właść. Aleksander Kraushar", Kraków 1910 : [recenzja] Władysław Jankowski Aleksander Kraushar (aut. dzieła rec.) s. 483
Do Sz. Redakcyi "Pamietnika literackiego" we Lwowie Aleksander Kraushar s. 726-729