Znaleziono 1 artykuł

Valery P. Krasilnikov

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pedagogical heritage of development of physical activity in preservation of indigenous population of the West Siberia = Pedagogiczne dziedzictwo rozwoju aktywności fizycznej w obronie rodzimej ludności Zachodniej Syberii Sergey A. Dneprov Valery P. Krasilnikov s. 133-139