Znaleziono 25 artykułów

Józef Krasiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kolegialność władzy w Kościele przed Soborem Watykańskim II i przełom soborowy Józef Krasiński s. 5-30
Nowy Katechizm w kontekście eklezjalnym Józef Krasiński s. 55-68
Eucharystia-wolność-rodzina Józef Krasiński s. 61-78
Bóg Ojciec w refleksji teologicznej : pokłosie Roku Boga Ojca Józef Krasiński s. 87-109
Cisi bohaterowie wojny i Powstania Warszawskiego : refleksje nad ludzkimi losami Józef Krasiński s. 99-140
Eucharystia w życiu Kościoła : o encyklice Jana Pawła II "Ecclesia de Eucharistia" Józef Krasiński s. 105-126
Katolicka Ukraina-Rosja-Polska : do upadku totalitaryzmu Józef Krasiński s. 139-179
Unia brzeska : kontekst i treść aktu uniijnego, unici Józef Krasiński s. 143-170
XI Międzynarodowy Kongres Mariologiczny i XVIII Maryjny, Huelva-Sewilla 18-27 IX 1992 Józef Krasiński s. 143-158
Działalność Kościoła Katolickiego w Polsce w dziedzinie treźwości Józef Krasiński s. 145-167
Ks. prof. Jan Stępień (1910-1995) biblista i rektor ATK Józef Krasiński s. 169-182
"Homo religiosus : podmiotowo-personalistyczne ujęcie fenomenu religijnego", Józef Krasiński, Sandomierz 2002 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Józef Krasiński (aut. dzieła rec.) s. 173-176
Dziedzictwo Mohylewa Józef Krasiński s. 189-197
"Z kart Magisterium Kościoła", Józef Krasiński, Sandomierz 1998 : [recenzja] Ignacy Bokwa Józef Krasiński (aut. dzieła rec.) s. 207-208
"Aksjologiczny wymiar religii w twórczości Aleksandra Mienia. Studium analityczno-krytyczne", Tadeusz Pikus, Warszawa 1998 : [recenzja] Józef Krasiński Tadeusz Pikus (aut. dzieła rec.) s. 214-222
"Kobieta w kręgu chrześcijańskiej kultury religijnej : problem kapłańskiego posługiwania kobiety w Kościele", Wojciech Słomski, Warszawa 1998 : [recenzja] Józef Krasiński Wojciech Słomski (aut. dzieła rec.) s. 219-225
"L'ecclesiologia eucaristica di Yves Congar di Joseph Ratzinger a di Bruno Forte", Zbigniew Gaczyński, Romae 1998 : [recenzja] Józef Krasiński Zbigniew Gaczyński (aut. dzieła rec.) s. 221-223
"La forma dramática de la revelación cristiana segúzi H.U. von Balthasar", Piotr Rossa, Pamplona 2001 : [recenzja] Józef Krasiński Piotr Rossa (aut. dzieła rec.) s. 225-229
"Kościoły i obrządki wschodnie : sanktuaria : skarby kultury", Józef Krasiński, Sandomierz 2012 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Józef Krasiński (aut. dzieła rec.) s. 229-232
"Kościoły i obrządki wschodnie. Sanktuaria - Skarby kultury", Józef Krasiński, Sandomierz 2012: [recenzja] Leon Siwecki Józef Krasiński (aut. dzieła rec.) s. 234-240
"Kościoły i obrządki wschodnie : sanktuaria – Skarby kultury", Józef Krasiński, Sandomierz 2012 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Józef Krasiński (aut. dzieła rec.) s. 237-240
"Miłość za miłość : wiarygodność chrześcijaństwa według Battisty Mondina", Krzysztof Cezary Kaucha, Lublin 2000 : [recenzja] Józef Krasiński Krzysztof Cezary Kaucha (aut. dzieła rec.) s. 240-243
Mariologia Jana Pawła II Józef Krasiński s. 257-293
"O Bogu, Jezusie Chrystusie i Kościele - dzisiaj : teologia fundamentalna w kontekście czasów obecnych", Hans Waldenfels, Katowice 1993 : [recenzja] Józef Krasiński Hans Waldenfels (aut. dzieła rec.) s. 269-273
Narodowe Sanktuarium Niepokalanej w Waszyngtonie Józef Krasiński s. 349-360